new & news

Maskboard at Material Connexion
Maskboard ได้รับเลือกให้บรรจุอยู่ในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่ๆระดับโลก แห่งแรกของเอเชีย มีจุดมุ่งหมายในการเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา  ได้สัมผัสวัสดุที่นักออกแบบและบริษัทชั้นนำต่างๆ  ระดับโลกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ทันต่อตวามเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ  ทั้งนี้ Material ConneXion® Bangkok เป็นสาขาของ Material ConneXion ซึ่งมี 11 สาขาทั่วโลก  ได้แก่  นิวยอร์ก มิลาน โคโลญ แดกู โชล อิสตันบูล เซี่ยงไฮ ปักกิ่ง ฮุฟเด โตเกียว และกรุงเทพ  ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก เพื่อช่วยกันสรรหาวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ  และคาดการณ์แนวโน้มของโลกวัสดุจากหลากหลายวงการอุตสาหกรรม